Eşitlik Politikası

EŞİTLİK İÇİN

Adalet, saydamlık, kapsayıcılık ve farklılıklara saygı

İş yaşamı ve toplumsal hayatta eşitlik ilkesini tüm yönleriyle benimseyen bir şirket olarak gerek çalışma arkadaşlarımız gerekse paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkileri saydamlık, adalet ve kapsayıcılık temelinde şekillendiriyoruz.

İşe alımdan başlayarak şirket içi terfi ve performans değerlendirmelerinde cinsiyet, ırk, etnik köken, din, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu veya herhangi bir ayrımcılık unsuru nedeniyle olumsuz bir muameleyle karşılaşmayacakları konusunda tüm çalışanlarımızı temin ediyoruz.

Farklılıklar ve farklı fikirlerle zenginleşiyoruz

Farklı bakış açılarıyla zenginleşen bir çalışma ortamı yaratmak için çeşitliliği teşvik ediyor, farklı kültürlerden, deneyimlerden ve düşünce tarzlarından gelen çalışanlarımızın katkılarına değer veriyoruz.