İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

EKİBİMİZ İÇİN

Huzurun ilk adımı, güvenli çalışma ortamı

Sürdürülebilir, kalıcı ve fark yaratan değerler ortaya koymanın ancak güçlü bir kurum kültürü ve birbirine bağlı, mutlu bir ekiple mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Bunun birinci koşulunun, her şeyden önce güvenli ve çalışan sağlığını ön planda tutan bir çalışma ortamını sürekli kılmaktan geçtiği bilinciyle hareket ediyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği, şirketimizin en önemli değerleri arasında yer alırken, faaliyetlerimizin temel amacını oluşturuyor. 

Bu nedenle, çalışanlarımızın güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak ve meslek hastalıkları ile iş kazalarının önüne geçmek için gereken tüm tedbirleri alıyoruz.

İş güvenliği bir zorunluluk değil, kurum kültürümüzün parçası

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili yasal düzenlemeler ve endüstriyel standartlara tam uyumun ötesin geçiyor, uluslararası uygulamaları yakında takip ederek sistemimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Potansiyel riskleri belirlemek için düzenli risk değerlendirmeleri yapıyor, olası riskleri önceden tespit ederek önleyici tedbirler alıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. Periyodik ekipman kontrolleri, sürekli olarak gözden geçirdiğimiz acil durum planlarıyla hızlı ve etkin müdahale yöntemleri geliştiriyoruz.