Kariyer

Adil ve eşitlikçi bir insan kaynakları sistemi...

İnsan Kaynakları Politikamızı, Balkan Plastik kültür ve temel değerleri çerçevesinde, ekip arkadaşlarımızın yetkinlik ve uzmanlıklarını en verimli şekilde değerlendirebilecekleri ortamı oluşturacak şekilde kurguluyoruz.

Çalışanlarımızın gerek mesleki gerekse kişisel gelişimlerini desteklerken kariyer hedeflerine ulaşmaları noktasında açık, şeffaf ve adil süreçler işletiyoruz.

Gelişim için eşit fırsatlar

Ekip arkadaşlarımızın üstlendikleri sorumluluk ve sahip oldukları yetkiler arasında denge sağlamak amacıyla önceden belirlediğimiz görev tanımlarına bağlı kalıyor; herkes için liyakate dayalı ve eşit fırsatlar içeren bir terfi sistemi uyguluyoruz.

Eğitim, seminer ve workshop’larla hayata geçirdiğimiz sürekli gelişim ilkemizi, istisna gözetmeksizin tüm ekip arkadaşlarımızın yararlanabileceği kolektif bir anlayışla besliyoruz.

Balkan Plastikli olmak

Çalışanlarımızın mutluluğu, bizim için en önemli önceliklerden biri. Bu nedenle onların ihtiyaçlarını önemsiyor; kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli eğitim, destek ve kaynakları sağlamaya özen gösteriyoruz.

Şirket içi eğitimler, sosyal aktiviteler ve diğer fırsatlarla çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine ve birbirleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanıyoruz. Çalışanlarımızın işlerini yaparken kendilerini mutlu ve memnun hissetmeleri için çalışma ortamımızı sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Tüm çalışanlarımızın Balkan Plastik ailesinin değerli birer parçası olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, onların mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapıyoruz.  Balkan Plastik’in başarısının ardındaki en büyük gücün çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.