Sürdürülebilirlik

Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya...

Sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin özünü oluşturan en temel değerlerden biri olarak benimsiyor; faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak, çevre ve toplum açısından pozitif etki yaratmak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik, üretim süreçlerimizde ve ürün tasarımlarımızda en önemli faktörlerden biri. Tesislerimizde çevreye uyumlu teknolojiler kullanarak, enerji ve su tasarrufu yaparak, atıkları azaltarak ve geri dönüştürerek çevreye olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik ilkelerimiz

1.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MATERYALLER

2.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER

3.

UZUN ÜRÜN ÖMRÜ

4.

VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI

5.

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

6.

MİNİMUM KARBON AYAK İZİ

Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında en üst düzeyde koruma sağlayarak, işyeri kültürümüzde adil ve eşitliğe dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz. Toplumumuzun refahına katkıda bulunmak için, sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetleri yürütüyoruz.